דרגת זיהום אוויר
דגםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל – 100 ק"מדרגת זיהום
נירו פלאג-אין 1.6 ל' LX/EX אוט'1.4משולב1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832AP *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת האבזור הבטיחותי
קוד דגםתיאור דגםרמת האבזור הבטיחותי
506/502נירו פלאג-אין 1.6 ל' LX/EX אוט'6
רמת בטיחות גבוהה
0
1
2
3
4
5
6
7
8
רמת בטיחות נמוכה
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בנירו פלאג-אין 1.6 ל' LX/EX אוט'
קיים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
קיים
בלימה אוטומטית בעת חירום
קיים
בקרת שיוט אדפטיבית
קיים
זיהוי הולכי רגל
קיים
זיהוי רכב דו גלגלי
קיים
מצלמת רוורס
קיים
חיישני חגורת בטיחות
קיים
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
לא קיים
זיהוי כלי רכב בשטח מת
לא קיים
זיהוי תמרורי תנועה
לא קיים
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
לא קיים
התרעה במצב של עייפות
לא קיים
מערכת למניעת שחכת הילד ברכב

מקרא:

 
מערכת מותקנת בדגם הרכב
 
מערכת אופציונאלית להתקנה
 
מערכת שאינה מותקנת ברכב

*עפ"י דוח נתוני רישוי לשנת 2020

אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות מוצגות. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.